Kriterier for medlemmer

Kriterier for at blive optaget i foreningen Smagen af Fyn

Smagen af Fyn er en forening af virksomheder og parter, som arbejder med regionale kvalitetsfødevarer og madkultur på Fyn.

For at kunne blive optaget som medlem, skal man leve op til foreningens fælles grundlag, som de er beskrevet i vedtægterne.

Foreningens fælles grundlag er, at alle medlemmer beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og/eller salg af kvalitetsfødevarer.

Kvalitetsfødevarer er karakteriseret ved en flerhed af følgende egenskaber:

 • Produktet giver enestående smagsoplevelser eller har særlig spisekvalitet
 • Produktet er friskt/nyhøstet
 • Produktet har sæsonaktualitet
 • Produktet er forbundet med en særlig autenticitet eller identitet
 • Produktionen foregår under bæredygtige produktionsformer
 • Produktionen foregår med særlige hensyn til dyrevelfærd
 • Produktionen har håndværksmæssig karakter og personlig kvalitetskontrol 
 • Der er sporbarhed fra slutprodukt til oprindelse

Fynske kvalitetsfødevarer er produceret eller forædlet på Fyn og øerne. Produktion, fremstilling og markedsføring af fynske kvalitetsfødevarer bygger bevidst på de særlige naturbestemte forudsætninger og heraf afledte traditioner og kompetencer, der findes på Fyn og øerne samt på den lokale oprindelse og sporbarhed.

Hvem kan blive medlemmer?

Som ordinære medlemmer kan optages:
Erhvervsdrivende virksomheder (CVR registrerede) indenfor produktion, forarbejdning, distribution og salg af kvalitetsfødevarer, som arbejder inden for det fælles grundlag og har adresse på Fyn og øerne. Hvis der er tvivl om virksomheder eller organisationer, der ønsker at blive medlem, lever op til det fælles grundlag i §2, stk 3, er det bestyrelsen, der træffer afgørelse om medlemskab.

Det gælder for alle medlemmer af Smagen af Fyn, at

 • en væsentlig del af deres produktion eller produkter skal opfylde kriterierne. Er det tilfældet, må en medlemsvirksomhed, som også producerer eller forhandler andre varer, der ikke lever op til kriterierne, gerne være medlem af Smagen af Fyn
 • alle gældende love og regler for fødevareproduktion inden for området skal være overholdtProduktionen tager hensyn til miljø og natur
 • produktionen har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • produktionen sker med en håndværksmæssig tilgang
 • produktionen har fokus på smag og spisekvalitet

Herudover gælder specifikke kriterier for de 10 virksomhedsgrupper

1. Kød og æg
2. Frilandsgartneri og drivhusgrønt
3. Frugt og bær
4. Mælk og mejeriprodukter
5. Øl
6. Vin og Spiritus
7. Mel og Brød
8. Specialiteter
9. Spisesteder
10. Specialbutikker og Gårdbutikker