Bestyrelse

Formand
Bo Rino Christiansen
Kunstbryggeriet Far & Søn
Vestergade 24
5700 Svendborg
Tlf.: 60 70 43 21
 E-mail: kunstbryggeriet@gmail.com

Næstformand
Henning Guddal
Sæberiet
Søby Nørremarksvej 3
5985 Søby
Tlf.: 61 12 88 58
 E-mail: henning@saeberiet.dk

Kasserer
Helle Skovgaard Jørgensen
Tro, Håb & Sodavand
Vestergade 24
5700 Svendborg
Tlf.nr.: 26 84 93 55
 E-mail: helleskovgaard2512@gmail.com

Øvrige medlemmer

Morten Boros
Kold College
Landbrugsvej
5230 Odense M.
Tlf.nr.: 63 13 20 43
 E-mail: mobo@koldcollege.dk

Jesper Danielsen
Bryggeriet Flakhaven
Flakhaven 2
5000 Odense C
tlf. 23 24 50 11
E-mail: michael@sandal.dk

Erling Sørensen
Christian IX's Vej 1A
5230 Odense M
Tlf.nr.: 29 11 54 28 / 66 11 16 33
E-m
ail: esoer@mail.dk

Marianne Kirkeby

Tlf.nr.:
E-mail: marianne.kirkeby@gmail.com

Revisor:
Pia Styrbæk
Styrbæks
Slettensvej 223
5270 Odense N
Tlf. nr. 65915001
E-mail: mail@styrbaeks.dk